Oferta

Lekarz Rodzinny

Zostań Naszym Pacjentem

Deklaracje wyboru:

• Lekarza rodzinnego [Formularz PDF]

• Pielęgniarki [Formularz PDF]

• Położnej [Formularz PDF]

Wypełnione deklaracje można złożyć w przychodni bezpośrednio przed wizytą.

E-deklaracja

Deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej możesz wypełnić online za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (pacjent.gov.pl/)

Lekarza pierwszego kontaktu można bezpłatnie zmienić 2 razy w ciągu roku kalendarzowego. Zmiana odbywa się automatycznie, pacjent poza wypełnieniem deklaracji nie musi dokonywać żadnych dodatkowych czynności. Zmiana lekarza nie powoduje przeniesienia dokumentacji medycznej do nowej przychodni. To pacjent decyduje, czy chce przenieść swoją historię leczenia.

Rejestracji na wizytę można dokonać:
• osobiście
• telefonicznie
• drogą elektroniczną – za pośrednictwem naszej strony internetowej

Zakres Usług

– badania i porady lekarskie
– badania laboratoryjne, RTG, USG, spirometria, EKG
– kierowanie na leczenie do poradni specjalistycznych, do szpitala i sanatorium
– szczepienia obowiązkowe
– bilanse zdrowia
– zabiegi pielęgniarskie (m.in. iniekcje, badanie ekg, pomiary ciśnienia tętniczego)
– opiekę pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej środowiskowo – rodzinnej
– promocję zdrowia i działalność profilaktyczną, porady lekarskie dotyczące szczepień zalecanych dla dzieci i dorosłych
– transport sanitarny POZ w nagłych przypadkach

Opieka medyczna w ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy świadczenia realizują placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza złożył swoją deklarację.

Wykaz placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Małopolsce (nfz-krakow.pl)

Szczepienia

W gabinecie szczepień wykonywane są:

– bezpłatne szczepienia obowiązkowe dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia zgodnie z kalendarzem szczepień
– szczepienia zalecane (odpłatne)
– szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie

Przed każdym szczepieniem odbywa się badanie lekarskie.

Ceny szczepionek odpłatnych znajdują się w zakładce Cennik Szczepienia.

Infanrix hexa
(przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typu B)

Hexacima
(przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typu B)

Prevenar 13
(przeciw pneumokokom, 13-walentna)

Rotarix
(przeciw rotawirusom)

Bexsero
(przeciw meningokokom typu B)

Nimenrix
(przeciw przeciwko meningokokom grupy A, C, W-135i Y)

Varilix
(przeciw ospie wietrznej)

Influvac Tertra
(przeciw grypie)

VaxiGrip Tetra
(przeciw grypie)

Położna

Świadczenia udzielane przez położną POZ są bezpłatne dla pacjentek, które złożyły w przychodni wypełnioną deklarację.

Badania cytologiczne w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy

Program jest przeznaczony dla kobiet w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego.

Badania cytologiczne są bezpłatne i nie wymagają żadnego skierowania, wykonywane są przez położną.

Jeśli nie wiesz czy jesteś uprawniona do skorzystania z bezpłatnego badania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy rejestracja@larmed.com.pl.

Edukacja przedporodowa dla kobiet od 21 tygodnia ciąży

Plan edukacji obejmuje:

• praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu
• poradnictwo laktacyjne
• odżywianie w okresie ciąży i połogu
• pielęgnacja i prawidłowe żywienie noworodka i niemowlęcia
• udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie i metod regulacji płodności
• edukacja w zakresie szczepień ochronnych

Edukacja może mieć formę indywidualnych lub grupowych spotkań w zależności od poruszanego tematu.

Wizyty patronażowe położnej

Obejmują opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz nad kobietą w okresie połogu. Położna przeprowadza od 4 do 6 wizyt patronażowych, po zakończeniu wizyt opieka nad niemowlęciem przejmuje pielęgniarka.

Wizyty położnej w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych oraz ginekologiczo-onkologicznych

Obejmują okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej realizowane są przez położną na podstawie skierowania po zakończeniu leczenia szpitalnego.

Profilaktyka

Profilaktyka układu krążenia

Program skierowany jest do pacjentów, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli 35, 40, 45, 50, 55 rok życia u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia lub cukrzyca.

Badania wykonywane w ramach programu:

– badania krwi: lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy), glukoza na czczo
– pomiar ciśnienia tętniczego krwi
– określenie wskaźnika BMI
– dodatkowe badania wg zaleceń lekarza

W ramach programu profilaktycznego przeprowadza się wywiad z pacjentem oraz wykonuje badania na podstawie, których lekarz określa ryzyko chorób układu krążenia a następnie przygotowuje zalecenia dla pacjenta.

Cytologia dla kobiet w wieku 25-59 lat

Program jest przeznaczony dla kobiet w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego. Badanie można wykonać ginekolog podczas wizyty lub położna.

Badania cytologiczne są bezpłatne i nie wymagają żadnego skierowania.

Jeśli nie wiesz czy jesteś uprawniona do skorzystania z bezpłatnego badania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy rejestracja@larmed.com.pl.

Przygotowanie do badania:

Optymalnym okresem dla pobrania materiału cytologicznego jest termin pomiędzy 10 a 20 dniem cyklu

➔ na minimum dobę przed badaniem należy powstrzymać się od współżycia seksualnego
➔ przez kilka dni przed badaniem nie należy stosować leków dopochwowych ani przeprowadzać zabiegów leczniczych na pochwie i szyjce macicy
➔ cytologia może być wykonana co najmniej jeden dzień po badaniu ginekologicznym czy USG dopochwowym
➔ pobranie wymazu na badanie cytologiczne winno nastąpić min. 2 – 3 dni po zakończeniu krwawienia miesiączkowego
➔ nie wykonuje się badania cytologicznego w czasie trwania czynnej infekcji dróg rodnych z towarzyszącymi jej upławami

Wyniki badania są dostępne w ciągu 2 tygodni.

Badania Diagnostyczne

Endoskopia Laryngologiczna

Endoskopia Laryngologiczna

Badanie endoskopowe / fiberoskopowe jest złotym standardem w diagnostyce chorób nosa, gardła i midgałków.

Badanie endoskopowe

Polega na wprowadzeniu endoskopu do badanego narządu i oglądnięcie jego wnętrza. Sprzęt wyposażony jest w kamerę o wysokiej jakości obrazu, dzięki temu możliwe jest obejrzenie miejsc niedostępnych w tradycyjnym badaniu laryngologicznym. Obraz z badania może zostać zapisany w formie zdjęć, dzięki temu możliwe jest porównywanie wcześniejszych wyników i ocena całego procesu leczenia.

Badanie fiberoskopowe

Badanie przy użyciu giętkiego endoskopu, który umożliwia bezbolesne pokonywanie wszelkich krzywizn, dzięki czemu podczas jednego badania można obejrzeć każdy z elementów górnych dróg oddechowych. Badanie jest szczególnie zalecane u małych dzieci oraz osób, które mają silny odruch wymiotny.

Wskazania do wykonania badania

Przygotowanie do badania

Badania Błędnika (VNG)

Badanie VNG (videonystagmografia) to badanie błędnika, które jest jedną z najnowocześniejszych metod diagnozowania zawrotów głowy.
W niektórych gabinetach w dalszym ciągu wykonywane jest badania ENG, które od VNG różni się sposobem rejestracji ruchów gałek ocznych za pomocą elektrod umieszczonych w okolicy skroniowej. Metoda VNG jest metodą nowocześniejszą.

Przebieg badania

Przygotowanie do badania

Wynik badania

Badania Słuchu

Audiometria

Audiometria tonalna to jedno z podstawowych badań słuchu, którego celem jest określenie progu słuchu czyli minimalnego natężenia dźwięku, które może usłyszeć pacjent.

Przebieg badania

Wynik badania

Tympanometria

Tympanometria (audiometria impedancyjna) to bezbolesne badanie słuchu, które polega na ocenie podatności błony bębenkowej na zmiany ciśnienia. Badanie słuchu można wykonać u dzieci jak i dorosłych. Dzięki temu badaniu dolegliwości takie jak wysiękowe zapalenie uszu, czy upośledzenie funkcji trąbki słuchowej (spowodowane np. przerostem trzeciego migdała bądź alergią) mogą być wcześnie rozpoznane i nie muszą prowadzić do pogorszenia słuchu, czy opóźnienia w rozwoju mowy.

Przebieg badania

Wynik badania

Badanie Snu (Poligrafia)

Badanie poligraficzne polega na ciągłym zapisie snu osoby badanej. Rejestracja snu obejmuje szereg
czynności fizjologicznych:

– ruchy oddechowe klatki piersiowej i brzucha
– zapis dźwięków chrapania
– przepływ powietrza przez drogi oddechowe
– ocena wysycenia krwi tętniczej tlenem (pulsoksymetria)
– EKG

Pozwala to nie tylko na rozpoznanie zaburzeń oddychania w czasie snu, ale także na ustalenie ich typu i stopnia zaawansowania. Badanie jest wykonywane w domu pacjenta.

Przebieg badania

Przygotowanie do badania

Wynik badania

Spirometria

Badanie spirometryczne jest podstawowym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce chorób płuc. Badanie jest bezbolesne, nieinwazyjne, trwa kilka minut i pozwala dokonać oceny czynności płuc. Podczas spirometrii mierzona jest m.in. pojemność życiowa płuc oraz objętość powietrza wydmuchiwania z płuc podczas natężonego wydechu.

Badanie spirometryczne z próbą rozkurczową polega na wykonaniu standardowej spirometrii. Następnie pacjentowi podaje się lek rozkurczający oskrzela. Po około 15-20 minutach badanie spirometryczne jest powtarzane. Spirometrię z próbą rozkurczową wykonuje się na podstawie skierowania od lekarza.

Wskazania do wykonania badania:
– nałogowe palenie tytoniu
– narażenie na substancje toksyczne w miejscu pracy
– podejrzenie astmy lub POCHP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc)
– podejrzenie choroby śródmiąższowej płuc – np. sarkoidozy, idiopatycznego włóknienia płuc
– kwalifikacja do leczenia operacyjnego
– występowanie objawów chorobowych – przewlekły kaszel, duszność, szybka męczliwość, odkrztuszanie wydzieliny

Przygotowanie pacjenta:
– przed badaniem pielęgniarka prosi o podanie wzrostu i aktualnej wagi
– przed badaniem nie należy wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego
– nie palić tytoniu min 2 godz. przed badaniem
– nie jeść obfitego posiłku na 2 godziny przed badaniem
– założyć wygodne ubranie, pozwalające na swobodne ruchy
– jeśli to możliwe, nie przyjmować przed badaniem wziewnych leków rozkurczających oskrzela

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Terapia CPAP

Najprostszą i najskuteczniejszą metodą jest terapia za pomocą dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP).

Terapia za pomocą dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych wymaga noszenia maski, która jest podłączona za pomocą rury do urządzenia wytwarzającego powietrze pod dodatnim ciśnieniem. To ciśnienie powietrza działa jak wspornik utrzymujący otwarte górne drogi oddechowe i zapobiegający bezdechowi.

Ten sposób leczenia obturacyjnego bezdechu sennego nie wymaga przyjmowania leków ani poddania się operacji. Dzięki niemu setki tysięcy osób na całym świecie mogą spokojnie spać i prowadzić zdrowsze życie. W wielu przypadkach korzyści ze stosowania aparatu CPAP są odczuwane natychmiast – często już podczas pierwszej nocy użytkowania.

Aparaty CPAP dla chorych ubezpieczonych są częściowo refundowane przez NFZ (90% kwoty 2100 zł tj. 1890 zł). Refundacja jest możliwa na podstawie wniosku o dofinansowanie sprzętu wystawionego przez lekarza specjalistę po przeprowadzonej diagnostyce i zdiagnozowaniu bezdechu.

Jeżeli u chorego zdiagnozowano umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, w kosztach refundacji mogą uczestniczyć ośrodki pomocy: MOPS, PCPR, PFRON.

USG

USG jamy brzusznej

Badanie USG brzucha to jedno z podstawowych badań, które pozwala wykryć nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów jamy brzusznej. Podczas badania lekarz dokonuje oceny wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, nerek, trzustki, śledziony, aorty i dużych naczyń, pęcherza moczowego, gruczołu krokowego (prostaty).
Badanie USG jamy brzusznej powinno być wykonywanie profilaktycznie co najmniej raz na 2-3 lata. Badanie może zostać wykonane u pacjentów w każdym wieku.

Wskazania do wykonania badania

Przygotowanie do badania:

Przygotowanie do badania (dorośli i dzieci do 10 roku życia)

Przygotowanie do badania (dzieci od 6 do 10 roku życia)

Przygotowanie do badania (dzieci poniżej 6 życia)

USG moszny (jąder, najądrzy)

Wskazania do wykonania badania:

Wskazania u dzieci

Wskazania u mężczyzn

Przygotowanie do badania:

Badanie nie wymaga przygotowania.

USG piersi

Badanie USG piersi służy do oceny tkanek piersi pod kątem nieprawidłowości. Badanie usg jest bezbolesne, nieinwazyjne i może być wykonane u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Zalecane jest również u pacjentek z silikonowymi implantami, u których nie można wykonać mammografii.

Wskazania do wykonania badania

Przygotowanie do badania

USG stawów biodrowych u dzieci

Badanie USG bioderek u dzieci służy wykrywaniu wad wrodzonych stawów biodrowych u niemowląt. Pierwsze badanie usg bioderek jest wykonywane u dzieci zaraz po urodzeniu. Kolejne powinno być przeprowadzone pomiędzy 6 a 12 tygodniem życia. Wczesne wykrycie nieprawidłowości oraz podjęcie odpowiedniego leczenia zapobiega rozwojowi wczesnych zmian zwyrodnieniowych.

Wskazania do wykonania badania

Przygotowanie do badania:

Badanie nie wymaga przygotowania, przed badaniem zdejmuje się dziecku pieluszkę .

USG ślinianki (ślinianek)

USG gruczołów ślinowych jest wykorzystywane w rozpoznawaniu schorzeń ślinianek t.j. kamica, zapalenie lub guz. Badanie USG umożliwia ocenę wielkości gruczołów, echogeniczność miąższu oraz obecność guzków lub torbieli.

Wskazania do wykonania badania

Przygotowanie do badania:

Badanie nie wymaga przygotowania.

USG tarczycy

Badanie USG tarczycy jest jednym z podstawowych badań tego gruczołu i stanowi uzupełnienie badań laboratoryjnych. Badanie pozwala na ocenę wielkości, struktury tarczycy a także wykryć ewentualne nieprawidłowości: torbiele czy guzki.

Wskazania do wykonania badania

Przygotowanie do badania:

Badanie nie wymaga przygotowania. Lekarz może poprosić o zdjęcie biżuterii.

USG węzłów chłonnych

Badanie USG służy ocenie powiększonych lub zmienionych chorobowo węzłów chłonnych.

W badaniu USG oceniane są następujące grupy węzłów chłonnych:
– pachowe
– pachwinowe
– szyjne
– podżuchwowe

Wskazania do wykonania badania

Przygotowanie do badania:

Badanie nie wymaga przygotowania.

Doppler naczyń szyjnych i kręgowych

Badanie ultrasonograficzne dopplerowskie tętnic dogłowowych służy nie tylko do wykrywania powikłań naczyniowych takich chorób populacyjnych jak nadciśnienie tętnicze i cukrzyca, ale pozwala też na oszacowanie ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Badanie jest najczęściej wykorzystywane do oceny zwężeń tętnic, a następnie kwalifikacji do dalszego leczenia.

Wskazania do wykonania badania

Przygotowanie do badania:

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Przed badaniem należy zdjąć biżuterię (na szyi).

Doppler naczyń tętniczych kończyn górnych lub dolnych

Badanie usg tętnic kończyn umożliwia zarówno ocenę morfologiczną naczyń, jak i spektralną przepływu krwi.

Wskazania do wykonania badania

Przygotowanie do badania:

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.

Doppler naczyń żylnych kończyn górnych lub dolnych

Przygotowanie do badania:

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.

Doppler układu wrotnego wątroby

W czasie badania USG Doppler układu wrotnego lekarz ocenia wielkość oraz kształt wątroby i śledziony a także sprawdza stan żyły wrotnej. W opisie badania uwzględnia się średnicę naczyń, prędkość i charakter przepływu a także występowanie ewentualnych zatorów. Głównym celem badania jest wykrycie nieprawidłowości t.j. nadciśnienie wrotne, zespoły zakrzepowe układu żylnego oraz tętniaki.

Wskazania do wykonania badania

Przygotowanie do badania

Inhalacje AMSA

Inhalator AMSA to sprzęt przeznaczony do leczenie chorób ucha środkowego, trąbki Eustachiusza, zatok przynosowych, a w szczególności upośledzonej drożności trąbki słuchowej. Wszelkie zaburzenia trąbki słuchowej mogą być spowodowane m.in. przez:

– nieżyt nosa i zatok przynosowych,
– powiększenie migdałka gardłowego,
– obrzęk małżowin nosowych,
– obrzęk tkanek miękkich otaczających ujście gardłowe trąbki słuchowej (często spotykane w alergii)

Podczas inhalacji wytwarzany jest wibroaerozol i krótkotrwałe nadciśnienie służące do przedmuchiwania. Oddziaływanie inhalacji jest ograniczone do jamy nosowej, co powoduje, że zwiększone ciśnienie wewnątrz nosa przesuwa powietrze z aerozolem do wnętrza trąbki Eustachiusza i ucha środkowego. Powtarzanie tego procesu powoduje naturalną fizjoterapię trąbki. Zaleca się stosować inhalacje przez około 10 dni 1-2 razy dziennie. Można powtarzać je 2-3 razy w roku zwłaszcza w stanach przewlekłych.

Przebieg inhalacji

Przygotowanie do inhalacji

Inhalacje wykonujemy tylko z wykorzystaniem naszych leków.

Posiadamy:
– Pulmicort / Nebbud
– Mucosolvan
– Dexaven
– ACC

Badania Laboratoryjne

Pakiety Badań Laboratoryjnych:

Pakiet podstawowy

• morfologia pełna
• OB
• bad. ogólne moczu
• glukoza
• cholesterol całkowity

Cena: 71 zł

Pakiet podstawowy

• morfologia pełna
• OB
• bad. ogólne moczu
• glukoza
• cholesterol całkowity

Cena

71 zł

Pakiet średni

• morfologia pełna
• OB
• bad. ogólne moczu
• glukoza
• elektrolity (Na, K)
• lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)
• próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)
• kreatynina
• TSH

Cena

206 zł

Pakiet średni

• morfologia pełna
• OB
• bad. ogólne moczu
• glukoza

• elektrolity (Na, K)
• lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)
• próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)
• kreatynina
• TSH

Cena: 99 zł

Pakiet wątrobowy

• morfologia pełna
• próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)
• albuminy
• proteinogram
• białko całkowite
• dehydrogenaza mleczanowa
• cholinoesteraza
• HBs antygen
• HCV przeciwciała

Cena

227 zł

Pakiet tarczycowy

• TSH
• FT3
• FT4

Cena

82 zł

Pakiet nerkowy

• badanie ogólne moczu
• kreatynina
• kwas moczowy
• mocznik
• chlorki
• elektrolity (Na, K)
• białko całkowite

Cena

105 zł

Pakiet przed operacją – dorośli

• morfologia pełna
• elektrolity
• PT(INR)
• APTT
• grupa krwi
• HBs przeciwciała
• HCV przeciwciała
• EKG spoczynkowe

Cena

292 zł

Pakiet przed operacją – dzieci

• morfologia pełna
• elektrolity
• PT(INR)
• APTT
• grupa krwi

Cena

185 zł

Pakiet hormonalny dla kobiet

• TSH
• prolaktyna
• LH
• FSH
• estradiol
• progesteron

Cena

208 zł

larmed CENTRUM MEDYCZNE
ul. Lwowska 17 lok. 1 i 2, 30-548 Kraków
tel. 12 656 30 14, +48 690 673 708
mail: rejestracja@larmed.com.pl