Dla pacjenta

Poradnik dla Pacjenta


1Rejestracja do poradni w ramach NFZ
W ramach kontraktu z NFZ oferujemy wizyty w poradni:
● okulistycznej dla dzieci
● pulmonologicznej
● dermatologicznej
● ginekologicznej

Rejestracji na wizytę można dokonać:
● osobiście,
● telefonicznie,
● za pośrednictwem osoby trzeciej,
● drogą elektroniczną.

Przy rejestracji pacjenta na wizytę niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska pacjenta, numeru PESEL oraz telefonu kontaktowego.
2Skierowanie do poradni
W celu odbycia wizyty u specjalisty niezbędne jest posiadanie skierowanie od lekarza rodzinnego (POZ).

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:
● ginekologa i położnika,
● dentysty,
● wenerologa,
● onkologa,
● psychiatry.

Na podstawie jednego skierowania możesz zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie.
Pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.

Ważność skierowania:
- skierowanie jest ważne dopóki istnieje przyczyna dla której zostało ono wystawione,
- aktualizacja skierowania jest niezbędna w sytuacji, gdy pacjent nie podejmował leczenia w ciągu ostatnich 730 dni.

Rezygnujesz z wizyty u lekarza?Pamiętaj o jej odwołaniu.
Wizytę można odwołać telefonicznie lub osobiście lub wysyłając e-mail.
Wykaz wszystkich poradni posiadających umowę z NFZ znajdziesz na kolejki.nfz.gov.pl
3Dokumentacja medyczna
Dostęp do dokumentacji medycznej przysługuje:
● pacjentowi,
● przedstawicielowi ustawowemu pacjenta (rodzicowi, opiekunowi prawnemu),
● osobie upoważnionej przez pacjenta,
● po śmierci pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego wniosku (do pobrania poniżej), który można złożyć osobiście lub zeskanowany przesłać na adres mailowy: rejestracja@larmed.com.pl

Czas realizacji:
kopia dokumentacji medycznej jest przygotowywana niezwłocznie, maksymalny czas wynosi 3 dni.

Odbiór dokumentacji:
osobiście lub przez osobę upoważnioną na wniosku w godzinach pracy przychodni

Opłaty za kopię dokumentacji
● za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,50 zł
● za sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - 5 zł

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (pdf)
4Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej, układu moczowego
Dzień przed badaniem:
Stosuj dietę lekkostrawną, z wyłączeniem surowych jarzyn, owoców i ciemnego pieczywa.
Dodatkowo możesz przyjąć Espumisan 3 x 2 kaps. Preparat ma na celu usunięcie powietrza z przewodu pokarmowego.

5 godzin przed badaniem:
➔ Nie przyjmuj pokarmów.
➔ Nie pij żadnych płynów poza niesłodzoną wodą niegazowaną, w szczególności nie pij kawy i mocnej herbaty.
➔ Nie pal tytoniu.
➔ Nie żuj gumy.

2 godziny przed badaniem:
Wypij 1 do 4 szklanek wody niegazowanej i nie oddawaj moczu. Wypełnij pęcherz w taki sposób, aby był średnio wypełniony, ale nie maksymalnie.
5Przygotowanie do badania USG metodą Dopplera:
W przypadku badania USG Doppler nie jest wymagane specjalne przygotowanie, wyjątek stanowi badanie tętnic nerkowych i aorty brzusznej. Wówczas obowiązuje przygotowanie jak w przypadku badania USG jamy brzusznej.
6Przygotowanie do badania USG piersi
Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, zaleca się jednak, żeby było wykonane między 1 a 10 dniem cyklu miesiączkowego. Na badanie należy przynieść wyniki poprzednich badań USG i mammografii, jeżeli były takie wykonywane.
7Przygotowanie do badania endoskopowego nosa, krtani, ucha
Przebieg: Badanie polega na wprowadzeniu endoskopu do badanego narządu i oglądnięcie jego wnętrza. Sprzęt wyposażony jest w kamerę o wysokiej jakości obrazu, dzięki temu możliwe jest obejrzenie miejsc niedostępnych w tradycyjnym badaniu laryngologicznym.
Przygotowanie: Badanie wykonywane jest w pozycji siedzącej i nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony pacjenta. Zaleca się jednak, aby w przypadku dzieci nie było wykonywane podczas intensywnego kataru. Badanie może być przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym (w postaci areozolu)i trwa kilka minut.
Wynik badania: Przebieg badania jest omawiany z pacjentem podczas konsultacji lekarskiej. Obraz z badania może zostać zapisany w postaci zdjęć lub krótkich filmików.
Cena: badanie jest wliczone w cenę konsultacji laryngologicznej
8Badanie błędnika (VNG)
Badanie VNG (videonystagmografia) to badanie błędnika, które jest jedną z najnowocześniejszych metod diagnozowania zawrotów głowy.
W niektórych gabinetach w dalszym ciągu wykonywane jest badania ENG, które od VNG różni się sposobem rejestracji ruchów gałek ocznych za pomocą elektrod umieszczonych w okolicy skroniowej. Metoda VNG jest metodą nowocześniejszą.

Przebieg
Badanie przeprowadzane jest w pozycji leżącej i składa się z dwóch etapów: Etap I – zapis swobodnego położenia gałek ocznych bez jakiejkolwiek stymulacji w celu wykluczenia oczopląsu samoistnego
Etap II – próby kaloryczne – pozwala na porównanie odpowiedzi z każdego błędnika osobno, co stanowi podstawę oceny sprawności błędnika w uchu wewnętrznym.

W wykorzystywanym urządzeniu czynnikiem stymulującym jest POWIETRZE – do każdego ucha podaje się strumień ciepłego i zimnego powietrza, co fizjologicznie wywołuje reakcję oczopląsową gałek ocznych. Reakcja źrenic jest analizowana komputerowo, a następnie oceniana przez lekarza. Badanie wykonuje się na leżąco i trwa około 45 minut, co jest związane z koniecznością 10 minutowego odpoczynku narządu przedsionkowego po stymulacji każdym bodźcem.

Przygotowanie:
➔ 4 dni przed badaniem należy odstawić leki na zawroty głowy, uspokajające  i nasenne,
➔ 4 godziny przed badaniem nie należy przyjmować posiłków, można przyjmować płyny,
➔ na badanie prosimy przyjść bez szkieł kontaktowych oraz w przypadku kobiet bez makijażu w okolicach oczu.

Wynik badania:
Rezultat badania jest prezentowany w formie wykresu do którego dołączony jest opis laryngologa. Opis badania jest dostępny w ciągu maksymalnie 3 dni. Na życzenie pacjenta wynik może zostać przesłany listownie.

Cena badania: 120 zł
9Badania słuchu
Tympanometria (audiometria  impedancyjna) to nieinwazyjne i bezbolesne badanie słuchu, które polega na ocenie podatności błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w uchu środkowym.
Przebieg badania:
Badanie polega na włożeniu do ucha specjalnej gumowej zatyczki, która ma za zadanie uszczelnić ucho. Tympanometr rejestruje reakcję na dźwięki jak również  zmiany ciśnienia i związane z nimi odchylenia błony bębenkowej.
Przygotowanie:
Podczas badania, które trwa maksymalnie kilka minut, pacjent musi mieć otwartą buzię i nie może ruszać językiem. W przypadku małych dzieci należy zadbać, aby dziecko było spokojne. Płacz i gwałtowne ruchy mogą zafałszować lub całkowicie uniemożliwić wykonanie badania.
Wynik badania: Wynik prezentowany jest w formie wykresu i jest dostępny zaraz po badaniu.
Cena badania: 30 zł

Audiometria tonalna - jest to badanie pozwalające określić rodzaj niedosłuchu i stopień uszkodzenia słuchu. Polega na podawaniu do ucha osoby badanej tonów czystych o zadanych częstotliwościach na drodze przewodnictwa powietrznego, a następnie kostnego.

Przebieg badania: audiometria jest wykonywana w specjalnej izolowanej akustycznie kabinie, w której pacjent zakłada słuchawki i informuje wykonującego badanie o każdym usłyszanym dźwięku za pomocą naciśnięcia przycisku. Badanie jest wykonywane osobno dla każdego ucha i zajmuje ok 20 min. Z uwagi na to, że badanie wymaga współpracy z pacjentem, najczęściej jest wykonywane u osób powyżej 6 roku życia.
Przygotowanie: brak przygotowania
Wynik badania: Wynik prezentowany jest w formie wykresu i jest dostępny zaraz po badaniu.
Cena: 30 zł
10Badanie poligraficzne (badanie snu)
Badanie poligraficzne polega na ciągłym zapisie snu osoby badanej. Rejestracja snu obejmuje szereg czynności fizjologicznych:
● ruchy oddechowe klatki piersiowej i brzucha
● zapis dźwięków chrapania
● przepływ powietrza przez drogi oddechowe
● ocena wysycenia krwi tętniczej tlenem (pulsoksymetria)
● EKG
Pozwala to nie tylko na rozpoznanie zaburzeń oddychania w czasie snu, ale także na ustalenie ich typu i stopnia zaawansowania. Badanie jest wykonywane w domu pacjenta.


Przebieg badania: w ustalonym wcześniej dniu w godzinach wieczornych pacjent zgłasza się do przychodni, gdzie pielęgniarka podłącza pacjentowi aparat, z którym udaje się do domu. Urządzenie włącza się samoczynnie, pacjent nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Następnego dnia pacjent oddaje urządzenie a zarejestrowane dane są przesyłane do opisu przez lekarza neurologa.
Przygotowanie:
● zaleca się zachowanie rutynowych czynności, do jakich przyzwyczajony jest pacjent,
● niewskazane jest picie alkoholu, picie kawy, mocnej herbaty oraz innych napoi zawierających kofeinę
● pacjent nie powinien przyjmować środków nasennych, uspokajających (chyba że zostało to wcześniej ustalone z lekarzem)
● kobiety nie powinny mieć pomalowanych paznokci
● urządzenie i czujniki umieszczane są na górnej połowie ciała, dlatego pacjent musi mieć ze sobą górną część piżamy lub wygodny podkoszulek w którym będzie spał.

Wynik badania: opis badania zawierający indywidualne zalecenia dla pacjenta jest dostępny w ciągu kilku dni od przeprowadzenia badania.
Cena: 300 zł
11Przygotowanie do badania okulistycznego
● zaleca się, żeby dzieci do 2 roku życia nie były karmione i pojone na około godzinę przed badaniem, aby uniknąć zachłyśnięcia
● należy zabrać książeczkę zdrowia dziecka oraz dokumentację medyczną z poprzednich wizyt okulistycznych
● pacjent powinien mieć ze sobą okulary, które nosi na co dzień
● podczas badania okulista zakrapia oczy, jest to konieczne do wykonania pełnego badania dna oka i prawidłowej oceny wady wzroku. Krople mogą wywoływać uczucie pieczenia, szczypania, a także pogorszenie widzenia i wrażliwość na światło słoneczne
● w przypadku, gdy na wizytę z dzieckiem nie może przyjść rodzic, opiekun powinien mieć pisemne upoważnienie w którym rodzic/opiekun prawny pacjenta wyraża zgodę na podanie kropli do oczu.
12Inhalacje AMSA
Inhalator AMSA to sprzęt przeznaczony do leczenie chorób ucha środkowego, trąbki Eustachiusza, zatok przynosowych, a w szczególności upośledzonej drożności trąbki słuchowej. Wszelkie zaburzenia trąbki słuchowej mogą być spowodowane m.in. przez:
➔ nieżyt nosa i zatok przynosowych,
➔ powiększenie migdałka gardłowego,
➔ obrzęk małżowin nosowych,
➔ obrzęk tkanek miękkich otaczających ujście gardłowe trąbki słuchowej (często spotykane w alergii)
Podczas inhalacji wytwarzany jest wibroaerozol i krótkotrwałe nadciśnienie służące do przedmuchiwania. Oddziaływanie inhalacji jest ograniczone do jamy nosowej, co powoduje, że zwiększone ciśnienie wewnątrz nosa przesuwa powietrze z aerozolem do wnętrza trąbki Eustachiusza i ucha środkowego. Powtarzanie tego procesu powoduje naturalną fizjoterapię trąbki. Zaleca się stosować inhalacje przez około 10 dni 1-2 razy dziennie. Można powtarzać je 2-3 razy w roku zwłaszcza w stanach przewlekłych.

Przebieg inhalacji: Podczas inhalacji do nosa pacjenta wkładane są specjalne końcówki, które mają na celu uszczelnićotwory nosowe. Inhalator wytwarza nadciśnienie, na urządzeniu zapala się zielona lampka co sygnalizuje konieczność przełkniecia śliny przez pacjenta.
Inhalacja odbywa się według schematu:
➔ inhalacja z mucosolvanu -10 min.
➔ przerwa – 20 min.
➔ inhalacja z pulmicortu (lub innego leku wg zaleceń lekarza – 10 min.

Przygotowanie: Przy pierwszej inhalacji zalecamy pacjentom przynieść soczek lub wodę ze słomką, co ułatwia proces połykania śliny.

Cena: 25 zł za 1 zabieg

Inhalacje wykonujemy tylko z wykorzystaniem naszych leków. Posiadamy:
● Pulmicort/Nebbud
● Mucosolvan
● Dexaven
13Testy alergiczne
● testy alergologiczne z surowicy krwi - badania polegające na oznaczeniu swoistych przeciwciał klasy IgE obecnych we krwi i powodujących występowanie reakcji alergicznych.
● testy alergologiczne skórne (PTS - punktowy test skórny) - wykonywane są przez alergologa

Testy na alergeny z surowicy krwi:

Panel wziewny
Drzewa: brzoza, olszyna, leszczyna, dąb,
Trawy: tymotka, żyto, bylica, babka lancetowata
Zwierzęta: pies, kot, koń, świnka morska, chomik, królik
Roztocza: D. pteronyssinus, D. farinae
Pleśń: Aspergillus fumigatus Cladosporium herbarum, Penicillum notatum, Alternaria tenis.

Panel pokarmowy
Owoce: jabłko, brzoskwinia
Orzechy: orzech laskowy, orzech włoski, orzech ziemny, migdały
Jaja i nabiał: białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, mleko, kazeina
Warzywa: seler, ziemniak, marchew, pomidor
Zboża i nasiona: mąka pszenna, mąka żytnia, soja, sezam
Ryby i owoce morza: dorsz, krewetki

Panel pediatryczny
Orzechy: orzech ziemny
Jaja i nabiał: mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego
Owoce i warzywa: ziemniak, marchew, jabłko
Drzewa i trawy: brzoza, bylica, pyłki traw (mix)
Ryby: dorsz
Zboża: Mąka pszenna, soja
Zwierzęta: pies, kot, koń
Roztocza: D. pteronyssinus, D. farinae
Pleśnie: Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum

Punktowe testy skórne:
Profil wziewny
Roztocza: D. pteronyssinus, D. farinae
Trawy: Trawy mieszane, bylica, żyto, babka lancetowata
Drzewa: Olcha, brzoza, leszczyna
Zwierzęta: kot, chomik
Pleśnie: Cladosporium herbarum

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl