Lekarz rodzinny

Lekarz rodzinny

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej pacjentowi przysługuje opieka:

– lekarza rodzinnego
– pielęgniarki położnej (dla kobiet i niemowląt do 2 miesiąca życia)

Opieka medyczna w ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy świadczenia realizują placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza złożył swoją deklarację.

Zostań naszym pacjentem

Zastanawiasz się jak zostać naszym pacjentem?

1. Warunkiem świadczenia usług w ramach POZ jest wypełnienie deklaracji wymaganej przez NFZ oraz posiadanie ważnego powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Formularz deklaracji można otrzymać w rejestracji lub pobrać z naszej strony internetowej.

3. Na formularzu wymagany jest odręczny podpis pacjenta (wymóg NFZ) dlatego nie można go przesłać i drogą elektroniczną.

4. Pacjent może wypełnić dokumenty bezpośrednio w poradni przed realizacją wizyty.

Deklaracje wyboru:

• Lekarza rodzinnego [Formularz PDF]

• Pielęgniarki [Formularz PDF]

• Położnej [Formularz PDF]

Wypełnione deklaracje można złożyć w przychodni bezpośrednio przed wizytą.

E-deklaracja

Deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej możesz wypełnić online za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (pacjent.gov.pl/)

Lekarza pierwszego kontaktu można bezpłatnie zmienić 2 razy w ciągu roku kalendarzowego. Zmiana odbywa się automatycznie, pacjent poza wypełnieniem deklaracji nie musi dokonywać żadnych dodatkowych czynności. Zmiana lekarza nie powoduje przeniesienia dokumentacji medycznej do nowej przychodni. To pacjent decyduje, czy chce przenieść swoją historię leczenia.

Rejestracji na wizytę można dokonać:
• osobiście
• telefonicznie
• drogą elektroniczną – za pośrednictwem naszej strony internetowej

Zakres świadczeń

– badania i porady lekarskie
– badania laboratoryjne, RTG, USG, spirometria, EKG
– kierowanie na leczenie do poradni specjalistycznych, do szpitala i sanatorium
– szczepienia obowiązkowe
– bilanse zdrowia
– zabiegi pielęgniarskie (m.in. iniekcje, badanie ekg, pomiary ciśnienia tętniczego)
– opiekę pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej środowiskowo – rodzinnej
– promocję zdrowia i działalność profilaktyczną, porady lekarskie dotyczące szczepień zalecanych dla dzieci i dorosłych
– transport sanitarny POZ w nagłych przypadkach

Położna

Świadczenia udzielane przez położną POZ są bezpłatne dla pacjentek, które złożyły w przychodni wypełnioną deklarację.

Badania cytologiczne w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy

Program jest przeznaczony dla kobiet w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego.

Badania cytologiczne są bezpłatne i nie wymagają żadnego skierowania, wymaz pobierany jest na wizycie u ginekologa.

Jeśli nie wiesz czy jesteś uprawniona do skorzystania z bezpłatnego badania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy rejestracja@larmed.com.pl.

Edukacja przedporodowa dla kobiet od 21 tygodnia ciąży

Plan edukacji obejmuje:

• praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu
• poradnictwo laktacyjne
• odżywianie w okresie ciąży i połogu
• pielęgnacja i prawidłowe żywienie noworodka i niemowlęcia
• udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie i metod regulacji płodności
• edukacja w zakresie szczepień ochronnych

Edukacja może mieć formę indywidualnych lub grupowych spotkań w zależności od poruszanego tematu.

Wizyty patronażowe położnej

Obejmują opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz nad kobietą w okresie połogu. Położna przeprowadza od 4 do 6 wizyt patronażowych, po zakończeniu wizyt opieka nad niemowlęciem przejmuje pielęgniarka.

Wizyty położnej w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych oraz ginekologiczo-onkologicznych

Obejmują okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej realizowane są przez położną na podstawie skierowania po zakończeniu leczenia szpitalnego.

Nasi specjaliści:

larmed CENTRUM MEDYCZNE
ul. Lwowska 17 lok. 1 i 2, 30-548 Kraków
tel. 12 656 30 14, +48 690 673 708
mail: rejestracja@larmed.com.pl