Zawroty głowy

Zawroty głowy


Zawroty głowy to subiektywne odczucia wirowania otoczenia lub własnego ciała. Objawy należą do częstych dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów. Szacuje się, że występują one nawet u 30% dorosłych i 20% dzieci.
Do najczęstszych przyczyn zawrotów głowy należą schorzenia ucha wewnętrznego (ok. 50%), przyczyny psychologiczno- psychiatryczne odpowiadają za 15 % przypadków, rzadziej powodem zawrotów są schorzenia neurologiczne, niskie ciśnienie krwi czy niepożądane działanie leków.
U około 25% pacjentów nie można jednoznacznie ustalić etiologii.

Zawroty głowy stanowią problem interdyscyplinarny, dlatego istotne znacznie ma współpraca lekarzy wielu specjalizacji. Najczęściej pacjenci w pierwszej kolejności zgłaszają się do laryngologa i neurologa. Czasami konieczna jest pomoc okulisty, ortopedy, neurochirurga czy kardiologa.

Diagnostyka:

Diagnostyka zawrotów głowy rozpoczyna się od dokładnego zebrania wywiadu. Służy on ustaleniu etiologii oraz sprawdzeniu czy czy u chorego występuje układowa (błędnikowa) czy nieukładowa (pozabłędnikowa) niesprawność układu równowagi. Podczas wizyty lekarz może zapytać pacjenta:

  • czy uczucie wirowania dotyczy przedmiotów czy własnego ciała
  • czy występują zaburzenia słuchu
  • o okoliczności występowania zawrotów
  • objawy towarzyszące zawrotom t.j. (utrata przytomności, bóle głowy)
  • o występowanie chorób współistniejących (choroby ucha środkowego, schorzenia kręgosłupa, choroby serca i nadciśnienie) oraz przyjmowanie leków


Dodatkowo lekarz podczas badania może poprosić pacjenta o wykonanie testów t.j. próba marszu w miejscu oraz po prostej, próba mijania.Uzupełnieniem diagnostyki jest badanie błędnika, badanie USG Doppler tętnic szyjnych, audiometria czy RTG odcinka szyjnego kręgosłupa.

Badanie VNG (videonystagmografia) - to badanie błędnika, które jest jedną z najnowocześniejszych metod diagnozowania zawrotów głowy. Badanie to polega na rejestracji ruchów oczopląsowych za pomocą kamery umieszczonej specjalnych goglach, które zakłada są zakładane na oczy pacjenta. Ruchy gałek ocznych, rejestrowane przez kamerę, przekazywane są do komputera, a następnie wyświetlane w postaci wykresu na monitorze.

USG Doppler tętnic szyjnych – pozwala zbadać prędkość przepływu krwi w badanych naczyniach oraz umożliwia wykrycie zmian patologicznych t.j. zwężenia lub niedrożności tętnic lub żył, które mogą być przyczyną m in. zawrotów głowy, bólów głowy, omdleń itp.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl