Położna środowiskowa

Opieka położnej


Świadczenia udzielane przez położną POZ są bezpłatne dla pacjentek, które złożyły w przychodni wypełnioną deklarację.

Zakres oferowanych usług:
1. Badania cytologiczne w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy

Program jest przeznaczony dla kobiet w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego.

2. Edukacja przedporodowa dla kobiet od 21 tygodnia ciąży

Plan edukacji obejmuje:

   praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu
   poradnictwo laktacyjne
   odżywianie w okresie ciąży i połogu
   pielęgnacja i prawidłowe żywienie noworodka i niemowlęcia
   udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie i metod regulacji płodności
   edukacja w zakresie szczepień ochronnych

Edukacja może mieć formę indywidualnych lub grupowych spotkań w zależności od poruszanego tematu.

3. Wizyty patronażowe położnej

Obejmują opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz nad kobietą w okresie połogu. Położna przeprowadza od 4 do 6 wizyt patronażowych, po zakończeniu wizyt opieka nad niemowlęciem przejmuje pielęgniarka.

4. Wizyty położnej w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych oraz ginekologiczo-onkologicznych

Obejmują okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej realizowane są przez położną na podstawie skierowania po zakończeniu leczenia szpitalnego.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl