Lekarz rodzinny

Lekarz rodzinny


Lekarz rodzinny  Pielęgniarka środowiskowa  Położna środowiskowa

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej pacjentowi przysługuje opieka:
- lekarza rodzinnego
- pielęgniarki
- położnej (dla kobiet i niemowląt do 2 miesiąca życia)
Świadczenia w poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.

Rejestracji na wizytę można dokonać:
• osobiście
• telefonicznie
• drogą elektroniczną – za pośrednictwem naszej strony internetowej

Zakres świadczeń:
• badania i porady lekarskie
• badania laboratoryjne, RTG, USG, spirometria, EKG
• kierowanie na leczenie do poradni specjalistycznych, do szpitala i sanatorium
• szczepienia obowiązkowe
• bilanse zdrowia
• zabiegi pielęgniarskie (m.in. iniekcje, badanie ekg, pomiary ciśnienia tętniczego)
• opiekę pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej środowiskowo – rodzinnej
• promocję zdrowia i działalność profilaktyczną, porady lekarskie dotyczące szczepień zalecanych dla dzieci i dorosłych
• transport sanitarny POZ w nagłych przypadkach

Zostań naszym pacjentem:
Zastanawiasz się jak zostać naszym pacjentem?
1. Warunkiem świadczenia usług w ramach POZ jest wypełnienie deklaracji wymaganej przez NFZ oraz posiadanie ważnego powszechnego  ubezpieczenia  zdrowotnego.
2. Formularz deklaracji można otrzymać w rejestracji lub pobrać z naszej strony internetowej.
3. Na formularzu wymagany jest odręczny podpis pacjenta (wymóg NFZ) dlatego nie można go przesłać i drogą elektroniczną.
4. Pacjent może wypełnić dokumenty bezpośrednio w poradni przed realizacją wizyty.