Doppler naczyń szyjnych i kręgowych

DOPPLER NACZYŃ SZYJNYCH I KRĘGOWYCH

Badanie ultrasonograficzne dopplerowskie tętnic dogłowowych służy nie tylko do wykrywania powikłań naczyniowych takich chorób populacyjnych jak nadciśnienie tętnicze i cukrzyca, ale pozwala też na oszacowanie ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Badanie jest najczęściej wykorzystywane do oceny zwężeń tętnic, a następnie kwalifikacji do dalszego leczenia.

Wskazania:
– udar mózgu i zespoły niedokrwienia mózgu
– stan po urazie szyi
– zawroty głowy, bóle głowy
– miażdżyca
– cukrzyca
– planowany chirurgiczny zabieg naczyniowy
– wysoki poziom choesterolu

Przygotowanie:
Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Przed badaniem należy zdjąć biżuterię (na szyi).