Leczenie chrapania i bezdechu sennego

Poradnia zaburzenia snu


Obturacyjny bezdech senny to choroba spowodowana powtarzającymi się wielokrotnie w czasie snu epizodami zatrzymania oddychania lub jego znacznego spłycenia.

Obturacyjny bezdech podczas snu może powodować choroby zagrażające życiu, w tym: wysokie ciśnienie tętnicze, zaburzenia pracy serca, udar, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) i zastoinową niewydolność serca.

Szacuje się, że problem bezdechu sennego dotyczy około 1,5 mln osób. Z powodu OBS cierpi 24% dorosłych mężczyzn i 9% dorosłych kobiet.
Do głównych czynników ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego zalicza się: płeć męską, otyłość (szczególnie górnych partii ciała), nieprawidłowości w budowie górnych dróg oddechowych, palenie tytoniu, picie alkoholu.

Objawy

W dzień:
 • poranny ból głowy
 • uczucie zmęczenia
 • suchość w ustach
 • trudności z koncentracją i pamięcią, nerwowość
 • zaburzenia potencji u mężczyzn
W nocy:
 • głośne, nieregularne chrapanie
 • niespokojny, przerywany sen
 • kołotanie serca
 • nagłe wybudzenia ze snu
 • nadmierna potliwość
 • potrzeba oddawania moczu

Etapy diagnostyki i leczenia

Badanie poligraficzne polega na ciągłym zapisie snu osoby badanej. Rejestracja snu obejmuje szereg czynności fizjologicznych oraz pozwala nie tylko na rozpoznanie zaburzeń oddychania w czasie snu, ale także na ustalenie ich typu i stopnia zaawansowania. Badanie jest wykonywane w domu pacjenta.


Konsultacja z lekarzem specjalistą (laryngolog/neurolog) jest kolejnym etapem diagnostyki zaburzeń snu. Lekarz omawia wyniki badania i przygotowuje indywidualne zalecenia dla pacjenta.


Do głównych metod leczenia bezdechu zalicza się:

Leczenie operacyjne - zabiegi mające na celu przywrócenie drożności dróg oddechowych:
 • Plastyka podniebienia miękkiego przy użyciu RF
 • Zmniejszanie migdałków podniebiennych przy użyciu RF
 • UPPP + RF podniebienia miękkiego
 • Septoplastyka (korekcja przegrody nosowej)
 • Wycięcie migdałka gardłowego i zmniejszenie migdałków podniebiennych
Terapia CPAP - maska zakładana na nos, połączona z urządzeniem wytwarzającym niewielkie dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, która zapewnia ich drożność podczas snu i likwiduje bezdech (istnieje możliwość skorzystania z częściowej refundacji NFZ).

Dla kierowców
Nieleczony bezdech senny na skutek licznych mikrowybudzeń i niedotlenienia może powodować m.in. zaburzenia koncentracji i przysypianie w ciągu dnia. Badania wykazały, że bezdech senny u kierowców zwiększa 7-krotnie ryzyko wypadku niż w przypadku osób zdrowych.

Zgodnie z dyrektywą unijną kierowcy ze zdiagnozowanym i nieleczonym bezdechem sennym mogą stracić prawo jazdy, jeżeli nie poddadzą się leczeniu. Diagnostyką są objęte również osoby, które starają się o uprawnienia i u których lekarz podejrzewa bezdech senny.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl