Badania słuchu

Badanie słuchu


Audiometria
Audiometria - to badanie pozwalające określić rodzaj niedosłuchu i stopień uszkodzenia słuchu. Polega na podawaniu do ucha osoby badanej tonów czystych o zadanych częstotliwościach na drodze przewodnictwa powietrznego, a następnie kostnego. Audiometria jest wykonywana w specjalnej izolowanej akustycznie kabinie, w której pacjent zakłada słuchawki i informuje wykonującego badanie o każdym usłyszanym dźwięku za pomocą naciśnięcia przycisku. Badanie jest wykonywane osobno dla każdego ucha i zajmuje ok. 20 min. Z uwagi na to, że badanie wymaga współpracy z pacjentem, najczęściej jest wykonywane u osób powyżej 6 roku życia.

Przygotowanie: brak przygotowania
Wynik badania: wynik prezentowany jest w formie wykresu i jest dostępny zaraz po badaniu.


Tymapanometria
Tympanometria - (audiometria impedancyjna) to nieinwazyjne i bezbolesne badanie słuchu, które polega na ocenie podatności błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w uchu środkowym. Badanie polega na włożeniu do ucha specjalnej gumowej zatyczki, która ma za zadanie uszczelnić ucho. Tympanometr rejestruje reakcję na dźwięki jak również zmiany ciśnienia i związane z nimi odchylenia błony bębenkowej. Badanie jest nieinwazyjne i trwa ok. 5 min.

Przygotowanie: podczas badania, które trwa maksymalnie kilka minut, pacjent musi mieć otwartą buzię i nie może ruszać językiem. W przypadku małych dzieci należy zadbać, aby dziecko było spokojne. Płacz i gwałtowne ruchy mogą zafałszować lub całkowicie uniemożliwić wykonanie badania.
Wynik badania: wynik prezentowany jest w formie wykresu i jest dostępny zaraz po badaniu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl