Badania słuchu

Badania leczenie słuchu - Larmed Kraków


AUDIOMETRIA
Audiometria tonalna to jedno z podstawowych badań słuchu, którego celem jest określenie progu słuchu czyli minimalnego natężenia dźwięku, które może usłyszeć pacjent.

Przebieg badania słuchu
Badanie audiometryczne jest przeprowadzane w specjalnie wyciszonym pomieszczeniu, zwanym kabiną ciszy. Pacjent podczas badania ma założone słuchawki uszne oraz słuchawki kostne, które są umieszczone za uchem na wyrostku sutkowym. W czasie badania pacjent jest proszony o naciskanie przycisku po każdym usłyszanym dźwięku. Badanie trwa około 20 min.
Badanie słuchu nie wymaga przygotowania ze strony pacjenta. Z uwagi na konieczność współpracy nie może zostać przeprowadzone u małych dzieci (poniżej 6 roku życia).

Wynik badania: wynik prezentowany jest w formie wykresu i jest dostępny zaraz po badaniu.


TYMPANOMETRIA
Tympanometria (audiometria impedancyjna) to bezbolesne badanie słuchu, które polega na ocenie podatności błony bębenkowej na zmiany ciśnienia. Badanie słuchu można wykonać u dzieci jak i dorosłych. Dzięki temu badaniu dolegliwości takie jak wysiękowe zapalenie uszu, czy upośledzenie funkcji trąbki słuchowej (spowodowane np. przerostem trzeciego migdała bądź alergią) mogą być wcześnie rozpoznane i nie muszą prowadzić do pogorszenia słuchu, czy opóźnienia w rozwoju mowy.

Przebieg badania: Do ucha pacjenta wprowadzana jest specjalna gumowa zatyczka, która ma za zadanie uszczelnić ucho. Tympanometr rejestruje zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym, które powodują wychylenia błony bębenkowej. Dodatkowo podczas tego badania słuchu przeprowadzane są pomiary odruchu mięśnia strzemiączkowego. Pacjent słyszy wówczas charakterystyczne „piski”, „pikania” o różnych częstotliwościach. Całe badanie trwa około kilku minut.
Podczas badania słuchu pacjent powinien mieć lekko uchylone usta i nie może w tym czasie nic mówić. W przypadku małych pacjentów należy zadbać aby dziecko w czasie badania było spokojne i nie płakało.

Wynik badania: wynik prezentowany jest w formie wykresu i jest dostępny zaraz po badaniu.